^Доверху
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

hair saloonВ раю блаженних мук, де на тонких стеблинах Ростуть, звиваються химерні квіти зла, Подібні до очей жіночих і звіриних, — В пекельному раю його душа жила...

(044) 525–24–71
info@rulskiy.kiev.ua

Літературно-меморіальний музей Максима Рильського

У щастя людського два рівних є крила: троянди й виноград, красиве і корисне...

Режим роботи

Музей працює щодня
з 10.00 до 18.00.
Вихідний - Понеділок 
Замовлення екскурсій - 525 24 71 

 

 

                      Виставка-семінар « Я звик високо голову держати» 

до 215-річчя Генріха Гейне

(13 грудня 1797, Дюссельдорф, Німеччина — 17 лютого 1856, Париж, Франція)

 

 

Генріх Гейне (повне ім’я - Крістіан Йоганн Ге́нріх Ѓейне )- один із найвидатніших німецьких поетів та журналістів 19 століття.  Він зробив розмовну німецьку  мову  придатною для поетичних творів, підніс жанр фейлетонів та подорожніх розповідей до рівня мистецтва, та надав німецькій мові, до цього не притаманну, стилістичну легкість та елегантність. Гейне належить до німецькомовних поетів, твори яких перекладено на найбільшу кількість мов світу.

Твори Гейне в українській літературі були відомі за життя поета.  Фундаторами перекладів  Гейне українською мовою стали Іван Франко і Леся Українка, які одночасно, у 1892 p., опублікували збірки перекладів його творів. Перекладали Гейне також Б. Грінченко, М. Вороний, О. Олесь, Б. Лепкий, С. Чарнецький та інші українські поети кінця XIX - початку XX ст.  

Багато перекладали Гейне в радянській Україні. У 20-х роках особливу активність на цій ниві проявляв Д. Загул, який на початку 30-х видав чотиритомник  «Вибраних творів» Гейне у своїх перекладах. До цієї справи причетні чимало українських поетів різних поколінь. Окремі поезії й цілі цикли Гейне відтворювали  М. Рильський, М. Бажан, А. Малишко, С Голованівський, Д. Павличко та інші. Але особлива заслуга тут належить Л. Первомайському, який переклав поему «Німеччина», багато поезій із різних збірок.

Про вплив поезії  Г. Гейне на творчість М. Рильського Євген Маланюк  пише: «Є виразні сліди в поезіях Рильського також віршів Г. Гайне, як видно, одного з важливих авторів його юнацької лектури . Це позначилося на «розмовности» вірша М. Рильського, на специфічній сентенціональності деяких ліричних моментів…, на особливім гайнівськім «скепсисі», що його лише поблажливо можна брати за «мудрість»…»

М. Рилсьський переклав кілька поезій Г. Гейне, зокрема «Моїй матері Б. Гейне з дому фон Гельдерн», «Пролог», три твори - з циклу  «Фреско-сонети християнинові З(ете)» - «Я фіміаму не каджу колоді…», «Подайте маску – замаскуюсь нині…», «Я плакав би, та сил уже нема…».  

 

Ось текст одного з цих перекладів:

 

Я фіміаму не каджу колоді

Золоченій, всередині пустій;

Не простягну руки людині тій,

Що обкрадає все святе, як злодій.

 

Повіїній не уклонюся вроді,

Що безсоромність – мов окраса їй;

Кумир в кареті іде золотій,

Та запрягти мене у неї годі.

 

Я добре знаю: гордий дуб загине,

Але хисткої не зламать тростини,

Що хилить вітер, буря нагина.

 

Але скажи, на що здалась вона?

За паличку чепурунові стати

Чи порох із одежі вибивати.

На виставці представлені твори Генріха Гейне в  українських  та російських перекладах, що побачили світ у 30-50-их рр.. ХХ ст..

Так, визначною подією в українських  перекладах Гейне у ХХ ст. стануть   видання 1955 року « Вибрані поезії» та « Вибрані твори» (в 2-х томах) 1956 року за редакцією, перекладами Леоніда Первомайського та всупною статтею відомого мистецтвознавця, друга М.Т.Рильського – Олександра Дейча. Ним же буде підготовлене (упорядкування, переклад, вступна стаття) найбільше до сьогодні видання у 4-х томах ( Гейне Г. Зібрання творів. У 4-х т.К.: Дніпро,1972)  

Значною кроком  для радянської германістики стануть російські переклади   Юрія Тинянова ( Гейне Г. « Германия.Зимняя сказка»), що побачать світ у московському видавництві «Художественная литература» у 1934.  У 1935 році  за сприяння відомих на той час вчених : філософа і літературознавця Івана Капітоновича Луппола (1896-1943) (головний редактор Державного видавництва «Художественная литеатура»,   в майбутньому академіка)та  вченого-філолога Наума Яковича Берковського (1901-1972) у  видавництві «Академія» починає виходити найбільше до сьогодні 12-титомне видання творів німецького поета. Видавництво «Художественная литература» за редакцією Берковського Н.Я. та Луппола І.К. здійснить повторне видання 12-ти томів творів Гейне у 1938 році. 

До 140-річчя від дня народження Г.Гейне, у 1937 році, видавництво «Искра революции» випустить у світ  окремим виданням російський  переклад «Путевых картин» у трактуванні Металлова Я.М..  

  У 50-і роки вагомий внесок  у видавничу радянську гейніану буде зроблено відомим мистецтвознавцем, доктором філологічних наук Олександром Дейчем (1893-1972)- гімназійним другом М.Т.Рильського. Починаючи з 1952 року О.Дейч готує ряд російських видань із передмовами і власними перекладами: «Избранное» (М.;Л.,1952), «Стихи» (М.,1955)

Так, перу О. Дейча належать повість про Гейне – «Гарри из Дюссельдорфа» (1957),  та белетризована біографія « Генрих Гейне» (1933) (сер. «Жизнь замечательных людей» ), монографії «Генрих Гейне, поэт» (1941),  «Поэтический мир Генриха Гейне» (1963).  

 

           Видання, задіяні на виставці:

І.  Українські видання:

 

1) Генріх Гейне. «Вибрані поезії». В перекладі українських поетів за редакцією Л. Первомайського. К.: Худ. літ.,1946.-384с.

 

2) Генріх Гейне « Вибрані поезії». За редакцією Л. Первомайського. Вступна стаття О. Дейча. К.: Худ. літ. 1955.-380с.

 

3) Генріх  Гейне. «Вибрані твори». В 2-х томах. (Вступна стаття  О.Дейча) Т2. Переклад з німецької за редакцією Л. Первомайського. К.: Худ. літ., 1956.-396с.

 

ІІ.  Російські видання

4) Генрих Гейне. « Германия. Зимняя сказка». Перевод Ю. Тынянова. М.: Худ.лит., 1934.-228с.

 

5) Генрих Гейне. « Полное собрание сочинений». В 12 томах. Т.4. Лирика. Путевые картины. Под общей редакцией Н. Я. Берковского и И.К. Луппола. М-Ленинград: Академия, 1935.-720с.

 

6) Генрих Гейне. «Полное собрание сочинений». В 12 томах. Т.1. Французские дела. Француские художники о француской сцене. Общая редакция Н. Я. Берковского и И.К. Луппола М-Л.: Академия., 1936.-502с.

 

7) Генрих Гейне. « Полное собрание сочинений». В 12 томах. Т.1. Лирика. Под общей редакцией Н. Я. Берковского и И.К. Луппола : Худ. лит .,1938.-420с

Дарчий напис: «1962 год. Сентябрь. Рыльскому трагического Гейне с любовью. Голова Ваша в серебре … Вижу: Из драгоценных поэзий венок бессмертия на ней. Кажется, всё завершил Ваш светлый гений , некоторые новые строчки , что-то будят в сердце в мыслях («Стихотворения и альбом»)-Это как роса, как глоток свежей воды, как вздох солнечный. Храни Вас только жизнь, чтоб не охолодела душа в министерском кабинете, к ним ведь привыкают как к тюрьмам…

Низко вам кланяюсь. Спасибо за ласковою мудрую и согревающую нам жизнь-поэзию!!!Бегичева.»

 

8) ) Генрих Гейне. « Полное собрание сочинений». В 12 томах. Т3. Лирика. Под общей редакцией Н. Я. Берковского и И.К. Луппола М.: Худ.лит., 1939.-372с.

 

9) Генрих Гейне « Путевые Картины» Перевод с немецкого, вступительная статья Я.Металлова . М.:«Искра революции», 1936-596с.

Дарчий напис: « Глубокоуважаемому и Дорогому Максиму Фадеевичу на доброю память от И.И. Вышинской.»

 

10) ) Генрих Гейне. « Полное собрание сочинений». В 12 томах. Т2. Новые стихотворения.  Атта Троль. Германия. Под общей редакцией Н. Я. Берковского. М.: Огиз 1948.-430с.

 

11) Генрих  Гейне. « Избранное». Редакция, вступительная статья и примечания А. Дейча М.-Ленинград:  Детская література, 1946.-176с.

Дарчий напис: « Максиму Тадеєвичу Рильскому в рік першого друку О. Дейч 29 января. Москва.»

 

12) Генрих Гейне. «Избранные произведения». Вступительная статья Я.М. Металлова. .Переводы разных переводчиков. М.: Худ. лит., 1950.-1012с.

 

13)  Генрих Гейне. «Стихи». Перевод с немецкого, всупительная статья и редакция переводов А. Дейча. М.:Худ.лит.,1954-428с.

Дарчий напис:  «Дорогому Максиму Фадеевичу – книга нашего общего друга. А. Дейч».

 

14) Генрих Гейне  « Избранные произведения». В 2 томах Т1. Поэзия. Перевод с неметкого, вступительная статья, составление, редакция и коментарии  А. Дейча М.: Худ. лит., 1956.

Дарчий напис: « Максим Фадеевич, негайно. Двухтомник посылаю Гейне И пусть редакторський сей плод Оскомину Вам не набьёт А. Дейч. Москва 31 марта»

15)         Генрих Гейне  « Избранные произведения». В 2 томах Т2. Проза. Перевод с неметкого, вступительная статья, составление редакция и коментарии А. Дейча. М: Худ. лит., 1956-568с.

16)         Дейч А. Гарри  из Дюссельдорфа: Повесть о Генрихе Гейне.- М.: Детская литература, 1957. – 319 с.  

Дарчий напис:  « Дорогому Максиму Фаддеевичу, который ранее меня написал о Гейне. С уважением Ал.Дейч. 14 февраля 1958»

 17)    Дейч А. Гарри  из Дюссельдорфа: Повесть о Генрихе Гейне М.: Детская литература, 1959. – 296 с.

Дарчий напис: «Дорогому Максиму Фаддеевичу – в радостные дни. С любовью Ал.Дейч. 9/IV60»